Договір публічної оферти

1. Загальні положення

Інтернет-магазин https://melnitsa-dostavka.com (далі – Продавець), публікує цей договір, який є публічним договором-офертою (далі Договір) і має відповідну юридичну силу, про продаж товарів, представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця, фізичним і юридичним особам (далі Покупцям).

Відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (далі – ЦКУ) та Правилами продажу товарів на замовлення та поза торгівельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103, даний документ є офертою, а факт вчинення покупцем замовлення, в усній (по телефону або в ресторані, магазині, офісі) або письмовій (через сайт або електронну пошту) формі свідчить про повне і безумовне прийняття умов даного публічного договору покупцем, укладення даного договору з боку Покупця і підтверджує його ознайомлення з усією інформацією, розміщеною на сайті.

Приймаючи цей договір, Покупець підтверджує, що:
А) на момент покупки товару йому виповнилося 18 років;
Б) інформація, яка надається при замовленні товарів або послуг, є правильною і актуальною;
В) надана контактна інформація може бути використана з метою інформування про зміни в роботі, акційні пропозиції або іншої інформації, пов'язаної з діяльністю продавця;
Г) він згоден з правилами, термінами, обмеженнями та іншими умовами надання послуг і продажу товарів інтернет-магазином https://melnitsa-dostavka.com, викладеними в даному документі.

На підставі вищесказаного, уважно ознайомтеся з даним договором (публічною офертою) і якщо Ви не згодні з будь-яким з пунктів оферти, будь ласка, покиньте сайт.

У цьому Договорі, якщо зміст не має на увазі іншого, терміни слід тлумачити таким чином:

«Оферта» – публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі, з метою укласти договір купівлі-продажу, на існуючих умовах, зазначених в Договорі.

«Товар» – перелік найменувань продукції, представлений на офіційному сайті Продавця, але не обмежений тільки сайтом.

«Продавець» – компанія, що реалізує Товар, представлений в інтернет-магазині, але не обмежений тільки сайтом.

«Покупець» – фізична або юридична особа, що вступила у договірні відносини з Продавцем на умовах, зазначених в Договорі.

«Акцепт» – повне і беззастережне прийняття Покупцем умов Договору.

«Замовлення» – окремі позиції з асортиментного переліку Товару, зазначені Покупцем при розміщенні заявки на інтернет-сайті Продавця або замовлені будь-яким іншим способом.

«Кур'єрська доставка» – безпосередня передача товару від продавця до покупця за допомогою незалежного підрядника, який надає послуги Продавцю відповідно до окремого укладеного договору, або співробітником компанії Продавця.

«Інтернет-магазин» – веб-сторінка продавця https://melnitsa-dostavka.com.

«Місце продажу Товару» – заклад громадського харчування (ресторан) Продавця.

2. Предмет договору

2.1. Продавець здійснює продаж Покупцеві Товару, відповідно до чинних на момент здійснення замовлення цінами, а Покупець має право оплатити і прийняти Товар відповідно до умов цього Договору.

2.2. Даний договір є офіційним документом Продавця і є невід'ємною частиною оферти.

2.3. Продаж товару здійснюється в установі Продавця.

3. Момент укладання договору

3.1. Текст договору є публічною офертою (відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України та Правил продажу товарів на замовлення поза торгівельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103).

3.2. Моментом вступу Покупця у договірні відносини з Продавцем вважається момент замовлення Товару, незважаючи на спосіб замовлення і форму оплати.

3.3. Покупець самостійно і за власним бажанням зв'язується з продавцем, що означає, що покупець ознайомився з даним договором і погоджується з його умовами.

4. Ціна товару

4.1. Ціни в інтернет-магазині вказані в національній валюті України (гривня) за одиницю товару відповідно до існуючого прейскуранту.

4.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення замовлення без попередження Покупця.

4.3. Остаточною є ціна, зазначена менеджером на сайті, що відображається також при оформленні замовлення.

4.4. Ціни, зазначені на сайті https://melnitsa-dostavka.com, носять ознайомчий характер.

5. Оплата товару

5.1. При готівковій формі оплати Покупець зобов'язаний сплатити Продавцю ціну товару у момент його передачі, якщо інше не передбачено домовленістю або договором між сторонами.

5.2. Оплата товарів та послуг інтернет-магазину https://melnitsa-dostavka.com здійснюється в національній валюті України відповідно до цін і тарифів, встановлених на момент покупки товарів або отримання послуг, якщо інше не передбачено домовленістю або договором між сторонами.

5.3 Оплата товарів і послуг інтернет-магазину https://melnitsa-dostavka.com здійснюється відповідно до розділу «Умови і способи оплати», опублікованому на сайті https://melnitsa-dostavka.com. Продавець залишає за собою право змінювати вміст розділів інтернет-магазину. Оплата зараховується тільки за умови дотримання порядку, опублікованого на сайті.

5.4. У разі несплати, неповної або несвоєчасної оплати інтернет-магазин https://melnitsa-dostavka.com залишає за собою право ненадання товару, призупинення або повного невиконання взятих на себе зобов'язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення / дій.

5.5. Товари та послуги гарантуються і надаються тільки за фактом отримання оплати інтернет-магазином https://melnitsa-dostavka.com (при наявності товару на момент фіксування оплати Продавцем, фізичної наявності товару на складі продавця, можливості його доставки на склад Продавця або за адресою вказаною покупцем). До моменту отримання оплати інтернет-магазин https://melnitsa-dostavka.com не несе ніяких зобов'язань перед Покупцем товарів і послуг, замовлених Покупцем.

5.6. При безготівковій формі оплати обов'язок Покупця по сплаті вартості товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

5.7. При безготівковій формі розрахунку Покупець зобов'язаний пред'явити менеджеру або кур'єру документ, що підтверджує факт оплати Товару (платіжне доручення, квитанція про сплату т.д.).

5.8. Ціни на будь-які позиції Товару можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку. У разі зміни ціни на замовлення позиції Товару до оплати Замовлення, Продавець зобов'язаний в найкоротші терміни повідомити Покупця про такі зміни. Покупець має право підтвердити або анулювати замовлення. У разі відсутності зв'язку з Покупцем Замовлення вважається анульованим протягом 24-х годин з моменту зміни ціни на товар.

6. Доставка товару

6.1. Покупець має право отримати замовлений ним товар за допомогою самостійного вивезення (самовивезення) із закладу громадського харчування (ресторану) Продавця, або скористатися послугами кур'єрської доставки. Продавець може самостійно здійснювати доставку замовленого Товару Покупцю.

6.2. Самовивіз здійснюється Покупцем із закладу громадського харчування (ресторану) Продавця, розташованого за адресою: м.Харків, вул. Героїв Праці, 2а, якщо інше не передбачено попередньою домовленістю між сторонами.

6.3. Кур'єрська доставка замовлення Покупцеві здійснюється за погодженням з Покупцем і за вказаною ним адресою.

6.4. Доставка замовленого товару здійснюється в межах м Харків, якщо інше не передбачено попередньою домовленістю між сторонами.

6.5. Вартість доставки товару оплачується / компенсується Покупцем, якщо інше не передбачено попередньою домовленістю між сторонами.

7. Продажа товару та послуг

7.1. Інтернет-магазин https://melnitsa-dostavka.com не гарантує безумовне виконання замовлення. Всі послуги та товари надаються за принципом «як є». Задіяні технічні системи (веб-сторінка і сам сайт https://melnitsa-dostavka.com) можуть включати невиявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення, покупки товару або його несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором або ж обставини непереборної сили.

7.2. У разі неможливості або несвоєчасного виконання прийнятих на себе зобов'язань за обставин, викладених у п.7.1 (виключаючи «форс-мажор») інтернет-магазин https://melnitsa-dostavka.com несе відповідальність у межах сум, отриманих від клієнтів в якості оплати за товари або послуги.

7.3. Інтернет-магазин https://melnitsa-dostavka.com не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за рамки сум, отриманих від клієнта в якості оплати за товари і послуги.

7.4. Інтернет-магазин https://melnitsa-dostavka.com залишає за собою право відмовити у наданні послуг або продажу товару Покупцеві на свій розсуд.

7.5. Грошові кошти, сплачені Покупцем, не повертаються в наступних випадках:
А) відмова клієнта від отриманої послуги або товару після оплати і отримання від кур'єра;
Б) за рішенням суду;
В) якщо даний товар має належну якість.

7.6. Місце продажу Товару є закладом громадського харчування (ресторан) Продавця.

8. Назва та місцезнаходження Продавця, порядок прийняття претензій

8.1. Назва та місцезнаходження Продавця: Фізична особа-підприємець Горєлова Євгенія Олегівна, м. Харків, вул. Героїв Праці, 2а.

8.2. Претензії за якістю придбаного товару і спожитих послуг приймаються в письмовій або усній формі за місцезнаходженням Продавця.

9. Права та обов'язки Сторін

9.1. Продавець зобов'язується:

9.1.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

9.1.2. Надати Покупцеві можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на сайті (https://melnitsa-dostavka.com). Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з виконанням замовлення, або режимом роботи закладу громадського харчування (ресторану) Продавця.

9.1.3. Продавець залишає за собою право невиконання замовлення в разі виникнення форс-мажорних обставин.

9.1.4. Продавець залишає за собою право змінювати цей Договір в односторонньому порядку до моменту його укладення.

9.2. Продавець не несе відповідальності за використання товарів Покупцем, замовлених в інтернет-магазині https://melnitsa-dostavka.com, не за їхнім призначенням.

9.3. Продавець має право передати свої права і обов'язки по виконанню замовлень третім особам без попереднього повідомлення Покупця.

9.4 Покупець зобов'язується:

9.4.1. До моменту звернення в інтернет-магазин https://melnitsa-dostavka.com ознайомитися зі змістом Договору-оферти, умовами оплати та доставки на сайті магазина.

9.5. Право власності на Замовлення, а також ризик його випадкового пошкодження або втрати переходять до Покупця з моменту передачі товару.

10. Форс-мажорні обставини

10.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за умовами договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.д.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т.д.), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції , заборони на торгівлю та інше). Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик за результатами форс-мажорних обставин.

11. Авторські права

Уся текстова інформація та графічні зображення, розміщені на сайті інтернет-магазину (https://melnitsa-dostavka.com), є власністю Продавця.

12. Інформація та її використання

12.1. Покупець зобов'язаний надати точну і правдиву інформацію, необхідну для надання послуг та / або продажу товару, який він одержує або купує. Інформація, надана Покупцем, при необхідності може бути опублікована у відкритих джерелах відповідно до чинного законодавства України.

12.2. Інтернет-магазин https://melnitsa-dostavka.com має право на свій розсуд вимагати від Покупця документального підтвердження автентичності наданої інформації.

12.3. Надання неточної інформації або ненадання такої інформації на вимогу інтернет-магазину https://melnitsa-dostavka.com може служити приводом для призупинення надання послуг або продажу товару. При цьому інтернет-магазин https://melnitsa-dostavka.com не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані Покупцеві або Покупцем у разі призупинення \ невиконання послуг або не продажу товару за умови невиконання пункту 12.1.

12.4. Продавець збирає і обробляє персональні дані Покупців (а саме: прізвище, ім'я, по батькові Покупця; контактні телефони, адресу електронної пошти і т.д.) з метою:
- виконання умов даного Договору;
- доставки Покупцеві замовленої ним продукції.

12.5. Здійснюючи Замовлення Товару через інтернет-магазин https://melnitsa-dostavka.com, Покупець дає згоду на збір і обробку такої інформації Продавцем. Більш детально з політикою обробки персональних даних Продавця Покупець може ознайомитися за адресою: https://melnitsa-dostavka.com/policy.

12.6. Доступ до персональних даних Покупця мають тільки особи, які безпосередньо залучені до виконання Замовлення або мають безпосереднє відношення до надання послуг інтернет-магазину https://melnitsa-dostavka.com.

12.7. Продавець зобов'язується: дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Покупців; не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних Покупців третіми особами; виключити доступ до персональних даних Покупців, осіб, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлення або надання вищевказаних послуг, крім випадків, передбачених Політикою https://melnitsa-dostavka.com/policy і чинним законодавством України.

Click to order
Ваш заказ
Total: 
Дорогой гость, хотим Вам напомнить,
Время приёма заказов - с 11:00 до 21:00.
Обратите внимание, что для получения скидки -15% при Самовывозе оплата производится на месте: наличными или через терминал.
Одноразовая тара оплачивается отдельно.
Спасибо за Ваш выбор!
Ваше Имя
Ваш номер телефона
Вариант доставки
Перезвоните мне для уточнения заказа
Ожидаемое время звонка
Оставьте поле незаполненным, если ожидаете звонка с уточнением заказа в ближайшее время или нет возможности принять звонок.
Альтернативный способ связи
Укажите альтернативный способ связи для уточнения заказа. Либо оставьте поле незаполненным, если ожидаете звонка с уточнением заказа.
Карта доставки
Укажите адрес доставки, если это необходимо.
Оставьте поля пустыми, если Вы выбрали Самовывоз.
Улица, проспект, переулок
Номер дома
Квартира, корпус
Дополнительная информация
Укажите номер этажа, код домофона или другие необходимые для доставки данные
Payment method
Заполняя данную форму, Вы подтверждаете свое согласие с нашей Политикой конфиденциальности и Договором публичной оферты.